Yangın riski bulunan ormanlara girişler 31 Ağustos’a kadar yasaklandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD), valiliklere ‘Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler’ bahisli genelge gönderdi. Genelgede, riskli bölgelerdeki ormanların etrafında ateş yakılması ve orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacağı, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına müsaade verilmeyeceği bildirildi.

AFAD’ın, valiliklere gönderdiği genelgede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda yangınların çıkış nedenleri ortasında; anız yakma, bağ, bahçe paklığı, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, güç nakil çizgisi arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal yahut dikkatsizlik üzere ögeler olduğu belirtilerek orman yangınlarına kaşı alınması gereken önlemler sıralandı.

HAVAİ FİŞEK ÜZERE YANICI HUSUSLARA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Buna nazaran; orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların etrafında ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak. Kamping işletmeleri haricinde ormanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına müsaade verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve gibisi tertiplerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu üzere yanıcı husus kullanımına müsaade edilmeyecek.

DEVRİYELER PERİYODLARI SIKLAŞTIRILACAK

Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel önlem alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve gibisi etkilenebilecek alanlar belirlenerek bu alanların yetkilisine, kendi önlemlerini almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılacak. Toplumsal ve ferdî önlemler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman vazifelileri ile birlikte jandarma ve polis devriyeleri daima hale getirilecek, devriye vakitleri sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, KGYS ve gibisi vasıtalarla yapılan izleme ve müşahede faaliyetleri arttırılacak.

YANGIN EMNİYET YOLLARI YAPILACAK

Çöp döküm ve depolama alanları, demir yolu kenarları ve piknik alanları üzere özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesisler, ziraat yerleri üzere yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; sahiplerince bu alanlarla orman ortasına yangın emniyet yolları açılacak. Orman yangınlarına bilhassa havadan yapılacak müdahalelerde helikopter üzere hava ögelerinin su alma yerlerinin su doluluk düzeyinin periyodik olarak denetim edilecek, varsa gereksinim duyulan alanlarda yeni su alma noktaları yapılacak. Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel yönetimi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman yönetimi, askeri birlikler, kolluk üniteleri vb. kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacak, araç/ekipman muhtaçlığı gözden geçirilerek tamamlanacak.

Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgilendirilecek. Orman yangınında hizmetine gereksinim duyulacak ünitelerin en süratli müdahale edecek halde işçi, araç, ekipman ve gibisi tüm hazırlıklılarını acele olarak tamamlamaları sağlanacak. Orman yangınına hassas alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü başka önlemler acilen alınacak. Önleyici önlemlerin uygulanması evresi ve yangınlara müdahale kademesinde AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecek. Yangın mahallinde yangına müdahale eden takımların Orman Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen yangın amirinin idaresinde hareket edilecek. Müdahalede misyon alan kurum kuruluşlar, özel dal, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin uyumunun Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilecek. (DUVAR)

Yorum yapın